Цитата дня:

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    ЮРИСТУ потрiбно вiдкрито i чесно розповiсти проблему,

    вiн сам спiвставить докази на Вашу користь.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    А. Манцонi

    724
    прос

    Договір довічного утримання

    ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

     

    м. _______________

    "___" ______________ 20__ р.

     

    Громадянин України ____________________________________________,

    (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

    що проживає за адресою: ______________________________________________,

    (вказати місце проживання )

    (надалі іменується "Відчужувач"), з однієї сторони, та громадянин України

    ____________________________________________________________________,

    (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

    що проживає за адресою: ______________________________________________,

    (вказати місце проживання )

    (надалі іменується "Набувач"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір довічного утримання (надалі іменується "Договір") про наступне.

     

    1. Відчужувач передає у власність Набувачеві визначену у п. 2 цього Договору квартиру, яка належить Відчужувачу на праві приватної власності (надалі іменується "квартира"), а Набувач зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, довічно забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом.

    2. Квартира, що передається за цим Договором, має наступні характеристики: ____________________________________________________________________,

    (адреса і номер квартири прописом)

    квартира складається із ___ кімнат загальною площею _____ кв. м, у тому числі житловою площею - ______ кв. м. Інші характеристики квартири наводяться в технічному паспорті, який виданий __________________ і є додатком N 1 до цього Договору.

    3. Відчужувач підтверджує, що квартира на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі _____________________________ , яке зареєстроване у ____________________ "___" ____________ ____ року , а також те, що квартира не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

    4. Ціна квартири визначена Сторонами згідно з домовленістю в розмірі ______________________________ грн.

    4.1. Оціночна (інвентаризаційна, балансова) вартість квартири за цим Договором становить ___________, що підтверджується ____________________.

    5. Набувач зобов'язується довічно утримувати Відчужувача, забезпечувати його харчуванням, одягом, медикаментами та іншими видами утримання та догляду, в розмірах, у порядку та в строки, передбачені в додатку N ___ до цього Договору,

    5.1. Набувач зобов'язується залишити в безоплатному довічному користуванні Відчужувача житлову кімнату площею ___ кв. м. у зазначеній у п. 2 цього Договору квартирі, що позначена _____ на плані, який є невід'ємною частиною цього Договору.

    6. Грошова оцінка щомісячного матеріального забезпечення визначена Сторонами цього договору в розмірі ____________________ грн.

    6.1. Зазначена у п. 6 цього Договору оцінка підлягає індексації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

    7. Цей Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і набирає чинності з моменту такої реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

    8. Відчужувач передає Набувачу квартиру в строк _________ шляхом _________ в порядку __________________.

    9. Набувач стає власником квартири з моменту державної реєстрації цього Договору.

    10. Цей Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством України.

    11. Витрати по складанню, посвідченню та реєстрації цього Договору покладаються на _______________________________________.

    12. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.

    13. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

     

    ВІДЧУЖУВАЧ

    ________________________________

    ________________________________

    ________________________________

    ________________________________

    ________________________________

     

    Підписи

     

    ВІДЧУЖУВАЧ

    _________/____________/

    НАБУВАЧ

    ________________________________

    ________________________________

    ________________________________

    ________________________________

    ________________________________

     

    сторін

    НАБУВАЧ

    _____________/____________/

     

    Безкоштовна правова допомога
    Ваш E-mail *:
    Ваше iм'я:
    Ваше запитання*:
    Код безпеки *:

    Пошук по сайту
    Нам важлива Ваша думка
    Оцініть мій сайт
    Всього відповідей: 31
    Статистика сайту
    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
    Рейтинг@Mail.ru
    Конструктор сайтів - uCoz - Copyright "Особистий юрист" © 2009 - 2017. Всі права захищені.
    >