Цитата дня:

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    ЮРИСТУ потрiбно вiдкрито i чесно розповiсти проблему,

    вiн сам спiвставить докази на Вашу користь.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    А. Манцонi

    Адмiнiстративне право

       Адміністративне право — це галузь права (сукупність правових норм), регулююча з метою реалізації завдань і функцій держави суспільні відносини управлінського характеру, які складаються у сфері виконавчої і розпорядливої діяльності органів виконавчої влади, внутрішньоорганізаційної діяльності інших державних органів, а також в процесі здійснення громадськими організаціями, їх органами зовнішніх юридично владних повноважень. Адміністративному праву притаманні певні межі правового регулювання, які виникають та розвиваються між: вищими і нижчими органами виконавчої влади (між Кабінетом Міністрів України і обласною державною адміністрацією); органами виконавчої влади і підпорядкованими їм підприємствами, установами, організаціями (між Міністерством освіти і науки України і ректором вищого навчального закладу); органами виконавчої влади, які не пов'язані безпосередньо підпорядкованістю (між Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством освіти і науки України); органами управління й органами громадських організацій (між обласною державною адміністрацією і президією обласної ради профспілок); органами виконавчої влади і громадянами (між районним
    відділом внутрішніх справ і громадянином, який притягається до адміністративної відповідальності за адміністративний проступок).
       Виконавча і розпорядча діяльність органів держави полягає в практичній реалізації законів демократичної держави і рішень Верховної ради України. Для цього держава організує і здійснює планування, облік і контроль; створює державний апарат, розпоряджається матеріальними і грошовими ресурсами; вживає заходів державних заохочення і примусу. Норми адміністративного права визначають порядок утворення органів державного управління, структуру, компетенцію, форми і методи виконавчої і розпорядчої діяльності в різних галузях суспільного життя. Адміністративне право разом з іншими галузями права має на меті охорону і зміцнення власності, підвищення добробуту і культурного рівня народу, зміцнення правопорядку, охорону прав громадян і забезпечення виконання ними своїх обов'язків, охорону державної безпеки України. Важливе місце в адміністративному праві займають норми, які визначають організацію керівництва державою, систему і структуру виконавчих органів, а також норми, що регулюють управління в галузі, освіти, науки і культури, охорони здоров'я і соціального забезпечення.
       Особливістю предмета адміністративного права виступає те, що ним є не саме державне управління, а суспільні відносини, які у зв'язку з управлінням виникають. Саме це дає змогу віднести до предмета адміністративного права й недержавні види управлінського впливу (наприклад, у сфері комерційної, підприємницької діяльності). Основне завдання адміністративного права - це правове регулювання організаційних, управлінських відносин у суспільстві (адміністративна діяльність) та правоохоронна діяльність держави.
     
         Адміністративне право
    Адміністративне право як галузь права - це галузь права (сукупність правових норм), що регулює з метою реалізації завдань і функцій держави, суспільні відносини управлінського характеру, які складаються у сфері виконавчої влади, внутрішньо-організаційній діяльності інших державних органів, а також у процесі здійснення громадськими організаціями, їх органами зовнішніх юридично-владних повноважень. Інакше кажучи, адміністративне право - це управлінське право, яке відрізняється від інших галузей права специфікою предмета, методу регулювання та структурними особливостями.
      Адміністративне право як наука — це система знань про сукупність правових норм, що регулюють відносини управлінського характеру у названих сферах суспільства. Як наука адміністративне право має загальнонаукові завдання, а саме: виявлення, опис, пояснення процесів, явищ, закономірностей і формулювання на цьому ґрунті передбачень, прогнозів, рекомендацій щодо вдосконалення й розвитку адміністративної практики. Проте ототожнювати цю правову галузь із наукою управління недоречно, оскільки державне управління та управлінська діяльність частково юриспридезовані, до того ж управління реалізується не тільки в адміністративно-правовій формі.
       Предмет адміністративного права становить широкий комплекс суспільних відносин, що виникають у зв’язку з реалізацією функцій державної виконавчої влади, змістом якої є управління суспільством.
       Адміністративному праву притаманні певні межі правового регулювання - це сфера діяльності виконавчих та розпорядчих органів і суспільні відносини управлінського характеру, що складаються у цій сфері. Вони виникають, розвиваються та припиняються між: вищими і нижчими органами виконавчої влади (між Кабінетом Міністрів України і обласною державною адміністрацією); органами виконавчої влади і підпорядкованими їм підприємствами, установами, організаціями (між Міністерством освіти і науки України і ректором вищого навчального закладу); органами виконавчої влади, які не пов'язані безпосередньо підпорядкованістю (між Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством освіти і науки України); органами управління й органами громадських організацій (між обласною державною адміністрацією і президією обласної ради профспілок); органами виконавчої влади і громадянами (між районним відділом внутрішніх справ і громадянином, який притягається до адміністративної відповідальності за адміністративний проступок). Особливістю предмета адміністративного права виступає те, що ним є не саме державне управління, а суспільні відносини, які у зв'язку з управлінням виникають. Саме це дає змогу віднести до предмета адміністративного права й недержавні види управлінського впливу (наприклад, у сфері комерційної, підприємницької діяльності). Основне завдання адміністративного права - це правове регулювання організаційних, управлінських відносин у суспільстві (адміністративна діяльність) та правоохоронна діяльність держави.

    Безкоштовна правова допомога
    Ваш E-mail *:
    Ваше iм'я:
    Ваше запитання*:
    Код безпеки *:

    Пошук по сайту
    Нам важлива Ваша думка
    Оцініть мій сайт
    Всього відповідей: 31
    Статистика сайту
    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
    Рейтинг@Mail.ru
    Конструктор сайтів - uCoz - Copyright "Особистий юрист" © 2009 - 2017. Всі права захищені.
    >